Kancelaria Audytorska Aleksandra Nowak

Kancelaria została założona w 2005 roku przez biegłego rewidenta Aleksandrę Nowak (nr PIBR 10057) i wpisana decyzją Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 344/13/27/2005 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3058.

Kancelaria zajmuje się:

  • przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych,
  • wykonywaniem usług poświadczających i atestacyjnych, w tym badaniem planów przekształcenia, audytami projektów B+R współfinansowanych przez Unię Europejską ( 6PR, 7PR) oraz NCBiR
  • prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • konsultacjami finansowo-księgowymi.

Audyt

box

Biegły rewident sporządza ocenę prawidłowości ewidencji księgowej

czytaj więcej

Księgi rachunkowe

box

Sporządzanie rozliczeń z ZUS-em, prowadzenie KPiR

czytaj więcej

Inne usługi

box

Przeprowadzanie audytów projektów finansowych i innych

czytaj więcej

Każdą z usług wykonujemy z największą starannością, zawsze służymy radą i pomagamy znaleźć naszym klientom optymalne rozwiązania z dziedziny finansów i rachunkowości. Bierzemy odpowiedzialność za swoją pracę.
Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co jest zabezpieczeniem dla współpracujących z nami osób.

Nasza lokalizacja