Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

W ramach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Rozliczenia z ZUS
 • Rozliczenia z tytułu płac i podatków potrącanych przez płatników

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz tworzeniu raportów na potrzeby udziałowców zagranicznych.

Świadczone przez nas usługi obejmują m.in.:

 • Sporządzenie lub modyfikacja planu kont oraz jego wprowadzenie do systemu komputerowego.
 • Bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych w naszej siedzibie przy użyciu programu komputerowego.
 • Prowadzenie rejestrów VAT (zakupu i sprzedaży) w celu sporządzenia deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE.
 • Ustalenie podstawy oraz wymiaru podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Sporządzenie list płac pracowników etatowych oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych ,wyliczenie podatku PIT oraz sporządzenie deklaracji ZUS, sporządzanie rocznych informacji PIT-11 i PIT-8B.
 • Sporządzanie miesięcznych raportów w zależności od potrzeb klienta.
 • Czynności związane z zamknięciem roku obrotowego takich jak sporządzenie sprawozdania finansowego, deklaracji podatkowych (CIT-8), innych sprawozdań o charakterze finansowym, jeżeli wymagane są przepisy prawa (np. GUS).
 • Usługi doradztwa finansowo-księgowego i podatkowego w zakresie wynikającym z umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Usługi w w/w zakresie świadczymy także w ramach nadzoru nad księgowością prowadzoną u zleceniodawcy.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.