Inne usługi poświadczające (ekspertyzy, audyty unijne)

W ramach innych usług poświadczających oferujemy:

  • Audyt projektów finansowanych bądź współfinansowanych przez Komisję Europejską.
  • Audyt finansowy projektów w ramach 6PR bądź 7PR.
  • Audyt sprawozdań finansowych , raportów finansowych przeprowadzany z uwzględnieniem wymagań udziałowców zagranicznych.
  • Przeprowadzanie przeglądów dokumentacji księgowej i ksiąg rachunkowych.

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu audytów finansowych projektów finansowanych w ramach ZPORR oraz 6 Programu Ramowego (odbiorcami naszych usług są m.in.: uczelnie wyższe, organ samorządowy).